DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım Ürün Ambalaj ve Pazarlama * YOT   238 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Uğur KEKEÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.UĞUR KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik olarak üretilen ürünlerin ,ambalaj ve pazarlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaların öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, amacı ve temel kavramlar. Organik Tarımsal pazarlamanın ve genel anlamda pazarlamanın tanımı, tarımsal pazarlamanın gelişimi ve önemi. Ekonomik gelişmede pazarlamanın fonksiyonları ve pazarlama zinciri. Pazar çeşitleri ve tüketici davranışları. Tarım ürünleri arz ve talebi. Tarım ürünleri fiyatlarının oluşması. Tarım ürünleri fiyatlarında dalgalanma ve fiyatlara yapılan müdahaleler. Firma Pazar talebinin tahmini. Pazar seçimi ve ürün pozisyonlama. Pazarlama karması. Pazarlama stratejisi (ürün, fiyat,dağıtım stratejisi).Pazarlama stratejisi (ürün, fiyat,dağıtım stratejisi).Tarımsal pazarlamanın ana hizmetleri. Tarımsal pazarlamanın ara hizmetleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
X
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
X
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
X
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
X
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
X
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
X
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
X
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
X
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
X
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
X
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
X
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
X
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacının ve içeriğinin öğrencilere anlatılması,Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farklı yönlerinin pazarlama ve muhafaza açısından anlatılması , Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Günümüz pazarlama anlayışı, üretim, satış ve pazarlama dönemleri Pazarlama karması unsurları ve koordineli pazarlama çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Organik ve konvansiyonel ürünler pazarlamasını etkileyen tarımsal ve tarım dışı makro ve mikro faktörler, Demografi, sosyo kültürel, sosyo-ekonomik, hukuksal, teknolojik faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Pazar bölümlendirme, Pazar bölümlendirme kriterleri, organik ürünler için pazarların özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Tüketici davranışı, tüketicilerin satın alma kararlarını ve tüketici talebini etkileyen faktörlerin analizi, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Pazarlama araştırmaları, Organik ürünler için Pazar ve pazarlama araştırması yapma yöntemleri, Organik ürünler için tüketici profili çıkartma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Organik ürünlerde ürün çeşidi seçme, yeni ürün geliştirme süreci, ambalajlama, ulusal ve uluslararası mevzuatta ambalajlama ile ilgili maddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav sorularının açıklanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Organik ürünlerde taşıma ve depolama, ulusal ve uluslararası mevzuatta taşıma ve depolamaya ilişkin maddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Organik ürünlerin fiyatlandırılması, fiyatlandırma stratejileri, fiyatlandırma yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Organik ürünlerde tutundurma çalışmaları, reklam, talep yaratma ve tüketici bilgilendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Organik ürünlerin satışı, dağıtım ve satış kanalları, dağıtım kanallarında organik ürünlerin muhafazası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Organik ürünlerin pazarlanması ve son dönemdeki gelişmeler ile ilgili dünyadan örnekler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Genel tekrar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar