Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Makro Ekonomi
(MV-126)
2 2 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 22344311112111
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir