DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim MV   231 3 3 3.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları, finansal yönetim gibi temel finans konuları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırt eder.
2) Finansal analiz yapar.
3) Finansal planlama yapar.
4) Aktif ve pasifleri yönetir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Oran analizi tekniği Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 Fon akım analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Finansal planlama, finansal planlama araçları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Finansal planlama türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Normal finansal planlar, olağan üstü planlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Çalışma sermayesi analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Çalışma sermayesine yatırım politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Alacakların yönetimi, kredili satış yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 Stok yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 Oto finansman, fon maliyeti Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar