DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Oran analizi tekniği Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 Fon akım analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Finansal planlama, finansal planlama araçları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Finansal planlama türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Normal finansal planlar, olağan üstü planlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Çalışma sermayesi analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Çalışma sermayesine yatırım politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Alacakların yönetimi, kredili satış yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 Stok yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 Oto finansman, fon maliyeti Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar