DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi MV   245 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile maliyet muhasebesine ilişkin kayıt ve yöntemlerin öğrenilmesi, sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İlk madde ve malzeme maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin faaliyet alanlarına göre dağıtımı, stok hesaplarının işleyişi, değerleme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Maliyet unsurlarını hesaplar.
3) Gider dağıtımını yapar.
4) Birim maliyeti hesaplar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavram ve ilkelerin açıklanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Giderlerin sınıflandırılması: Sabit ve Değişken maliyetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Giderlerin sınıflandırılması: Toplam ve birim maliyetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İşçilik maliyetini hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Ücret giderlerini hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı: Doğrudan ve kademeli dağıtım yöntemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı: Yüzde, matematiksel dağıtım yöntemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Üretim kayıplarının saptanması ve muhasebe kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar