DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri MV-   143 1 1 1.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1. Araştırma Konularını Seçme 2. Kaynak Araştırması Yapma 3. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme 4. Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme 5. Sunuma Hazırlanma 6. Sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olur.
2) Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahip olur ve temel finans bilgilerini bilir ve uygular.
3) Analitk düşünce yeteneğine sahip olur.
4) Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur.
5) İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk, sosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahip olur.
6) Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahip olur.
7) Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
8) İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
9) Ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda kendini geliştirmesi gerektiğini anlar.
10) Muhasebe mesleğinin temel ilkelerinin ve mesleki etik değerlerinin bilincinde olur ve meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olur.
11) Sayısal yöntemlerle analiz yapabilme ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
12) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13) Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilir.
14) Türkiye ekonomisinin makro ekonomik yapısını açıklar ve dış ticaretle ilgili bilgi sahibi olur.
15) Yoğun çalışma koşullarında stratejik kararlar alabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli ve değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Araştırma Konularını Seçme Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
3 Araştırma teknik ve yöntemlerinin tekrarı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
4 Seminer konusunun belirlenmesi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
5 Araştırma yapılması Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
6 Verilerin toplanması Ders Notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Veri analizi Ders Notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Verilerin istatistiksel çözümleme yöntemleri Ders Notları Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 Verilerin istatistiksel çözümlemelerinin yapılması Ders Notları Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Verilerin değerlendirilmesi Ders Notları Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Raporun hazırlanması Ders Notları Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme Ders Notları Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Sunuma Hazırlık Yapma Ders Notları Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Sunumu Yapma Ders Notları Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar