DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel iletişim becerileri ve iş ortamında iletişim tekniklerini kazandırmaktır
Dersin İçeriği
İletişime giriş, sözlü iletişim, dinleme becerileri, yazılı iletişim, iş mektupları, sözsüz iletişim, müzakere, halkla ilişkiler, temel protokol bilgileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim süreci öğelerini öğretme öğrenme süreci açısından bilir ve yazar.
2) İletişimi engelleyen faktörleri tespit edebilir.
3) Eğitimin temelde bir iletişim etkinliği olduğunu bilme ve gelecekteki eğitim-öğretim faaliyetlerini buna göre planlar.
4) Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin biçimde kullanabilir.
5) Etkili iletişim kurabilme ve iletişim çatışmalarına engel tutumları tanımlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişime Giriş İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
2 İletişim süreci ve öğeleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
3 İletişim türleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
4 Sözlü İletişim İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
5 Dinleme Becerileri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
6 Yazılı İletişim İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
7 Grafik iletişim İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav
9 Yönetsel İletişim İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
10 Örgütsel iletişim İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
11 Kitle İletişimi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
12 Halkla İlişkiler İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
13 Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
14 Halka İlişkiler Araçları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
15 Temel Protokol Becerileri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar