DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel iletişim becerileri ve iş ortamında iletişim tekniklerini kazandırmaktır
Dersin İçeriği
İletişime giriş, sözlü iletişim, dinleme becerileri, yazılı iletişim, iş mektupları, sözsüz iletişim, müzakere, halkla ilişkiler, temel protokol bilgileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim süreci öğelerini öğretme öğrenme süreci açısından bilir ve yazar.
2) İletişimi engelleyen faktörleri tespit edebilir.
3) Eğitimin temelde bir iletişim etkinliği olduğunu bilme ve gelecekteki eğitim-öğretim faaliyetlerini buna göre planlar.
4) Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin biçimde kullanabilir.
5) Etkili iletişim kurabilme ve iletişim çatışmalarına engel tutumları tanımlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)