DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kat Hizmetleri   2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kat hizmetlerinde işe hazırlık ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kat Hizmetleri Bölümü, Organizasyon Şeması, Vücut Bakım, Vücut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler, Çalışma Çizelgesi, Departmanlara Verilen Bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik Kalan İşler, Pas Anahtarı, Unutulan Eşya, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim Konuları, İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş organizasyonu yapar.
2) Kat hizmetlerinde vardiya devir işlemlerini yapar.
3) Kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)