DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel İşletme   2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Dersin İçeriği
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve diğer disiplinlerle ilintisini açıklayabilir.
2) İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilir.
3) İşletme çeşitlerini sıralayabilir.
4) İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilir.
5) İşletme işlevlerini ( yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, vb ) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren Motivler Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık, Globalleşme ) Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş Şekilleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri ve Yönleri Ders Kitabı Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
7 İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 İşletmelerde Temel İşlev Üretim Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
10 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve Finansman Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
12 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi Örgüt Geliştirme Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Örnek Olay Çözme Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
15 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar