DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren Motivler Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık, Globalleşme ) Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş Şekilleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri ve Yönleri Ders Kitabı Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
7 İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 İşletmelerde Temel İşlev Üretim Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
10 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve Finansman Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
12 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi Örgüt Geliştirme Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Örnek Olay Çözme Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
15 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar