DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler TUR   124 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, halkla İlişkiler biliminin temelleri, doğuş nedenlerini, önemi hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriği
Halkla İlişkilerdeki Temel Kavramlar ve Tanımlar, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kampanya Süreci ve Aşamaları, Halkla İlişkiler Alanındaki Uygulama Örnekleri, Yazılı/Görsel ve Sözel İletişimde Halkla İlişkiler Uygulamaları, Medya Stratejileri ve İlişkileri, Basın Konferansı/Basın Bülteni/Basın Daveti, Ürün İletişimi ve Yerleştirme, Sergi ve Fuar Organizasyonları, Kurum İçi PR, İtibar Yönetim, Kriz Yönetimi, Kurumsal İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetleri, Küresel Halkla İlişkiler, E-Halkla İlişkiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlar.
2) Halkla ilişkiler, plan ve uygulamaları ile ilgili kavramları öğrenir.
3) Halkla ilişkiler ve uygulamalarının tarihsel süreçteki gelişimini irdeler.
4) Yazılı/görsel ve sözel iletişimde halkla ilişkiler uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Kurumsal imaj yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla İlişkilere Giriş. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Halkla İlişkilerdeTemel Kavramlar ve Tanımlara Genel Bir Bakış. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişim Süreci. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Halkla ilişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkiler ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Halkla İlişkilerin İlkeleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Halkla İlişkiler Süreci. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Halkla ilişkilerde iletişim ve kamuoyu. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Halkla İlişkiler Araçları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Kurum İçi PR, Kurumsal İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 İtibar Yönetimi ve Kriz Yönetimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Küresel Halka İlişkiler Uygulamaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 E-Halkla İlişkiler Uygulamaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar