DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ön Büroda Raporlama TUR   210 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, ön büroda raporlama işlemlerini yürütmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Raporlar, İstatislik, Analiz yapma , Kontrol sistemleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Raporlama işlemlerinin nasıl yapıldığını kavrayabilir.
2) Verileri analiz eder ve yorumlayabilir.
3) Raporlamada gerekli olacak istatistik verileri nasıl bulacağını kavrayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Raporları Kontrol Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Önbüro Raporları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Önbüro İstatistikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Kalan Konuk Raporlama İşlemlerini Kontrol Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Önkasa İstatistikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Rezervasyon Raporlama İşlemlerini Kontrol Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Rezervasyon İstatistikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Misafir Raporlarını Kontrol Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Otel doluluk raporlarını Kontrol Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Oda satış politikası. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 VIP prosedürü. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 VIP misafir raporları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Genel Raporlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Otel Raporlarının Analizi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar