DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Coğrafyası-II TUR   214 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Türkiyenin iç bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası, İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası, Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Anadolu bölgesini tanır.
2) Doğu Anadolu bölgesini tanır.
3) Güneydoğu Anadolu bölgesini tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 İç Anadolu Bölgesinin Tarihi ve Doğal Güzellikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 İç Anadolu Bölgesi Tur Güzergahları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 İç Anadolu Bölgesi Ören Yerleri ve Müzeler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Doğu Anadolu Bölgesinin Tarihi ve Doğal Güzellikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Doğu Anadolu Bölgesi Tur Güzergahları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Tarihi ve Doğal Güzellikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tur Güzergahları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Ören Yerleri ve Müzeler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Alternatif Turizm Güzergahları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar