DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri TUR   128 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı araştırma, raporlama ve sunum yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda kuramsal temeller, Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, Veri toplama, Ölçme ve değerlendirme , Rapor yazma ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın önemini ve etik ilkelerini açıklar
2) Problem çözme sürecinin adımlarını sıralar
3) Araştırma durumuna uygun problem cümlesi ya da hipotez tanımlar
4) Araştırma için uygun örneklem türüne karar verir
5) Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir
6) İnternet, kütüphane, yayın tarama yeteneği geliştirir
7) Araştırma bulgularını görsel araçlarla sunarak yorumlar
8) Araştırmanın raporlamasını yapar
9) Sunum yeteneğini geliştirir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma, Önemi ve Traihçesi Ders Notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Kuram-metodoloji,Hipotezler ve Varsayımlar Ders Notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Araştırma tasarımı ve araştırma çeşitleri Ders Notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Araştırmalarda veri toplama teknikleri ve örneklemler Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Araştırma Konularını Seçme Ders Notları Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Kaynak Araştırması Yapma Ders Notları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme: Giriş Ders Notları Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme: Materyal ve Metodlar Ders Notları Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme: Bulgular ve Tartışma Bölümü Ders Notları Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme:Sonuç Ders Notları Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme: Kaynaklar Ders Notları Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Sunuma Hazırlık Yapma Ders Notları Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Sunumu Yapma Ders Notları Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar