DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri TUR   128 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı araştırma, raporlama ve sunum yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda kuramsal temeller, Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, Veri toplama, Ölçme ve değerlendirme , Rapor yazma ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın önemini ve etik ilkelerini açıklar
2) Problem çözme sürecinin adımlarını sıralar
3) Araştırma durumuna uygun problem cümlesi ya da hipotez tanımlar
4) Araştırma için uygun örneklem türüne karar verir
5) Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir
6) İnternet, kütüphane, yayın tarama yeteneği geliştirir
7) Araştırma bulgularını görsel araçlarla sunarak yorumlar
8) Araştırmanın raporlamasını yapar
9) Sunum yeteneğini geliştirir
10)
11)
12)
13)
14)
15)