DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi TUR   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm arz ve talebi ile ulusal gelire,istihdama, döviz girdisine etkilerinin hesaplanmasının öğretisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Ekonomik Kavramlar/ Tuzim Arz ve Talebi ve Özellikleri /Ulusal ekonomi ve turizm/Turizmin parasal ekonomi üzerine etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm ile ilgili arz, talep, ihtiyaç, piyasa vb. kavramları tanımlar.
2) Turizmin ekonomik etkilerini öğrenir.
3) Turizmin reel ekonomik etkilerini öğrenir.
4) Turizmin istihdama etkisini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm Ekonomisiyle İlişkili Temel Kavramlar Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Turizm Arzı Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Turizm Talebi Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Turizm Sektöründe Pazar Dengesi Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Turizm Sektöründeki Pazarlar ve Firma Dengesi Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Turizmin Gelişmesi ve Ekonomik Sonuçları Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Konu Tekrarı Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Turizm Politikası ve Ulusal Turizm Örgütleri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Turizmin Ulusal Ekonomiye Etkileri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Turizmin Dış Ödemeler Dengesine Etkileri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Turizmin Gelir, Fiyat ve Harcamalar Üzerindeki Etkileri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Turizmin Reel Ekonomi Üzerindeki Etkileri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Turizmin Diğer Sektörler Üzerindeki Etkileri Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar