DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yiyecek İçecek Servisi-I   2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yiyecek içecek departmanının organizasyon yapısı ve iş tanımları açıklanacaktır. Servis departmanında kullanılan malzemeler tanıtılacaktır. Hijyen ve sanitasyon hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra, mönü ayrıntılı olarak aktarılacaktır.
Dersin İçeriği
Yiyecek İçecek Bölümü Organizasyon Yapısı, İş Tanımları , Servis Departmanında Kullanılan Malzemeler, Hijyen ve Sanitasyon, Mönü Türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yiyecek içecek servisinin önemini açıklar
2) Servis araç ve gereçlerini kullanır
3) Hijyen ve sanitasyonun önemini açıklar
4) Mönü türlerini sıralar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yiyecek-İçecek Bölümü ve Önemi     Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Yiyecek ve İçecek Bölümü Organizasyon Yapısı     Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Servis Departmanı İş Tanımları ve İş Gerekleri     Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Servis Departmanı İle Diğer Departman İlişkileri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
5 Servis Departmanında Kullanılan Malzemeler ve Bakımları: Metal malzemeler, Cam malzemeler, Porselen malzemeler Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Servis Departmanında Kullanılan Malzemeler ve Bakımları: Kumas malzemeler, Restoran mobilyaları Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Servise Hazırlık/Ön Hazırlık Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Hijyen ve Sanitasyon Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
10 Yiyecek ve İçecek Bölümünde Hijyen ve Sanitasyon Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
11 Besin Hijyeni ve Önemi, HACCP Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
12 Besin Kirliliği ve Gıda Zehirlenmesi     Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
13 Mönü tanımı ve gelişimi Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
14 Mönü planlama Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Mönünün içeriği, yapısı, sunumu ve mönü türleri Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar