DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Menü Planlama   2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin menü kavramının anlamını ve önemini öğrenmesini sağlamak, menü planlama ilkelerini bilerek, günlük yemek listesi ve standart reçete hazırlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Beslenme, besin öğesi, beslenme sorunlarının temel nedenleri, yeterli dengeli beslenme, yetersiz beslenme, dengesiz beslenme ve zararları, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enerji metabolizması, su ve mineraller, vitaminler, besin grupları, mönü planlama, mönü hazırlama, standart reçete oluşturma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Besinlerin sınıflandırılması ve özelliklerini açıklar
2) Sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerini açıklar
3) Kalori hesaplar ve insanların özelliklerine göre günlük kalori ihtiyaçlarını bulur
4) Standart reçete hazırlar ve uygular
5) Mönü planlama yapar ve müşterilerin özelliklerine göre uygun mönüleri hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme ve beslenme bilimi. Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Beden Kitle indeksi, Beslenmeyi etkileyen faktörler Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Karbonhidratlar Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Proteinler Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Yağlar Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Vitaminler Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
7 Su ve Suyun Vücuttaki Görevleri Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Yazılı Sınav
9 Mineraller Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Soru-Cevap
10 Enerji Metabolizması Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Besin Grupları Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Menü Kavramı Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
13 Menü Çeşitleri Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Menü Hazırlama İlkeleri Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Standart Reçete Hazırlama Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Turizmde Beslenme Ilkeleri ve Monu Planlama,Cemal Turkan, 2-175s. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar