DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ön Büroda Oda İşlemleri   1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; oda işlemlerini yürütme ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Housekeeper raporu ile oda kontrolü yapma, Vip konuk, Konuk taleplerini yerine getirme, Limitleri belirleme, Sorunların tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda tipleri, Oda blokajı, Konuk giriş öncesi hazırlıkları, Fazla rezervasyon ve Oteldeki doluluk oranı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oda işlemlerinin kontrolünü yapmak.
2) Rezervasyon kontrolünü yapmak.
3) Oda satışlarının kontrolünü yapmak.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Vip Konuk. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Konuk Taleplerini Yerine Getirme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Misafir Limitlerini Belirleme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Misafir Sorunlarının Tespiti. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Misafir Folyolarındaki Sorunların Tespiti. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Sorunlu Misafir Folyoları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Oda Tipleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Oda Blokajı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Fazla Rezervasyon. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Fazla Rezervasyon. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Oteldeki Doluluk Oranı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar