DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartlar TUR   126 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ofis ortamında İnternet, bilgisayar, plan, talimat, standart örnekleri, denetim formları, iş-işlem standartları vb. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabileceklerdir
Dersin İçeriği
A-Kalite Kavramı , B-Standart ve Standardizasyon, C-Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, D-Yönetim kalitesi ve standartları, E-Çevre standartları, F-Kalite yönetim sistemi modelleri, G-Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, H-Stratejik yönetim, I-Yönetime katılma, İ-Süreç yönetim sistemi, J-Kaynak yönetimi sistemi, K-EFQM mükemmellik modeli, L-Üretimde kalite kontrolü, M-Muayene ve örnekleme, N-Toplam Kalite Kontrol, R-Kontrol Diyagramları, S-İstatistiksel Dağılımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygular
2) Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütür
3) Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları uygular
4) Yönetimde kalite ve standartları uygular
5) Çevre yönetiminde mevzuata uygun kalite ve standartlarını uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kavramı Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Standart ve Standardizasyon Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yönetim kalitesi ve standartları Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevre standartları Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Stratejik yönetim Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Yazılı Sınav
9 Süreç yönetim sistemi Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kaynak yönetimi sistemi Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Muayene ve örnekleme Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toplam Kalite Kontrolün Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toplam Kalite Kontrol Uygulamaları Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kontrol Diyagramları Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İstatistiksel Dağılımlar Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kalite Yönetim Sistemleri, Doc. Dr. Muharrem Tuna, Ogr. Gor. İlkay Guler, Detay Yayıncılık, 1-231 s Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar