DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil-II TUR   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamile KANDIRALI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİLE KANDIRALI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ilgili endüstride verimli ve etkin bir şekilde iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretme
Dersin İçeriği
Yabancı dil dil bilgisi konusunda genel bilgiler, Anlama amaçlı dinleme, okuma ve yazma, İlgili konu üzerine çeviri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alan ile ilgili profesyonel terimleri ögrenme
2) Alan ile ilgili profesyonel kavramları öğrenme
3) Yabancı dilde profesyonel yazışma yapma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rezervasyon işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Giriş çıkış işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Rezervasyon çeşitleri / iptali / teyidi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Yiyecek içecek işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Yiyecek içecek işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Kat hizmetleri işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Kat hizmetleri işlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav
9 Animasyon hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Animasyon hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Transfer hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Transfer hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Sağlık hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Sağlık hizmetleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Finale Hazırlık İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar