DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Pazarlaması TUR   208 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin turizm pazarlaması konusunda temel bilgiler elde etmesi ve literatürdeki gelişmeler konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriği
Genel olarak pazarlama,Hizmet pazarlaması,Turizm pazarlamasına giriş,Turizm pazarlaması çevresi, Turizm pazarlaması planlaması, Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı, Turizm ürünü, Dağıtım, Fiyat, Tutundurma, Elektronik ortamda turizm pazarlaması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama esasları, tutundurma, ürün ve fiyat yaklaşımları konusunda temel bilgilerin öğrenmek.
2) Pazarlama planı ve uygulamalarını öğrenmek.
3) Pazarlama karması ve söz konusu yaklaşımların turizmdeki uygulamalarını öğrenmek.
4) Turizm Pazarlamasını, turist talebinin, turizm ürünlerinin, ve turizm pazarlama karmasının temel özelliklerini öğrenmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm Pazarlamasına Giriş. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Turizm Pazarlama Çevresi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Turizm Pazarlama Planlaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Pazarlama Bilgi Sistemi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Turizm Pazarı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Pazarlama Karma Elemanları: Ürün. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Pazarlama Karma Elemanları: Dağıtım. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Pazarlama Karma Elemanları: Fiyat. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Pazarlama Karma Elemanları: Tutundurma. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Pazarlama Karma Elemanları: İnsan. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Pazarlama Karma Elemanları: Fiziksel Kanıtlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Pazarlama Karma Elemanları: Süreç. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Elektronik Ortamlarda Pazarlama. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Uluslararası Turizm Pazarları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar