DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Koruma TUR   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su, hava, toprak, gürültü kirliliği konularını mesleki açıdan açıklar
2) Radyoaktif kirlenme ve çevresel etki değerlendirmesi konularını mesleki açıdan açıklar
3) Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarını sıralar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre ve doğa tanımı İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Çevre Bilimi, Çevre Koruma Giriş İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Çevre Yönetmelik Bilgisi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Çevre Kirlenmesi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Temel Problemler İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Su Kirliliği ve Uygulamaları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Hava Kirliliği İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav
9 Hava Kirliliği Uygulamaları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Toprak Kirliliği İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Gürültü Kirliliği İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Radyoaktif Kirlenme İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Türkiye'de Çevre Sorunları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Çevreyle İlgili Kuruluşlar İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Kişisel Korunma Önlemleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar