DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği TUR   224 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm sektörünün en önemli unsurlarından olan Seyahat Acenteciliğinin temel işlevlerinin bilinmesi ve okul sonrası çalışma hayati ile ilgili alınacak kararların sağlıklı olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seyahat Acentelerinin kuruluş amacının bilmek.
2) Seyahat Acentelerinin sektöre sunduğu katma değerlere vakıf olmak.
3) Seyahat Acentelerinin kendi içlerinde de sundukları hizmetlere göre sınıflandırıldığını bilmek.
4) Turizm Sektörünün bileşenlerinin aralarındaki bağı ve iletişimi anlamak.
5) Turizm ürününün, son tüketiciye sunulması sırasında geçirdiği evreleri tanımak ve anlamak.
6) Ülke Turizminde sunulan ürünleri bilmek.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Günümüzün en yaygın turizm şekillerinin tanımı ve açıklanması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Seyahat Acentesi Tanımı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Seyahat Hizmetleri Dağıtım Sistemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Seyahat Acentelerinin Tercih Sebepleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Ödev
5 Seyahat Acentelerinin Çeşitlilikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Seyahat Acentelerinin Sundukları Hizmete türüne göre sınıflandırılmaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Konu Tekrarı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Tur Programı Oluşturulması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Tur Programı Maliyet Hesaplanması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Tur Operatörleri Tanımı ve Açıklaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 MICE Acentelerinin Tanımı ve Açıklaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 DMC Acentelerinin Tanımı ve Açıklaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Ülkemizde gerçekleşen turların mekansal dağılımı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Ülkemizde gerçekleşen turların süresel dağılımı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar