DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Gübreleme BAT   106 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin; gübreleme ilkelerini, yöntemlerini ve gübreleri tanımasını, gübreleme ve gübreler ile ilgili son gelişmeleri kavramasını, gübreleme önerisinde bitki türü ve toprak özelliklerine göre kriterlerini belirlemesini, hangi yöntem ve gübreleri seçebileceğine karar vermesini, gübre miktarlarının hesaplamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Gübreleme tanımı, gübrelemeye etki eden faktörler, gübreleme yöntemleri, gübreleme zamanı, gübrelerin sınıflandırılması, organik gübreler, kimyasal gübreler ve hammaddeleri, gübre miktarı hesaplamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gübre-Toprak-Bitki etkileşimlerini kavrar.
2) Toprak özellikleri ile bitki besin elementlerinin yarayışlılığını tanır.
3) Optimum gübrelemede bitki, çevre ve ekonomik faktörleri karşılaştırılmasını öğrenir.
4) Gübre önerisinde teknik bilgi ve verileri kullanır.
5) Organik ve kimyasal gübrelerin materyallerini ve özelliklerini tanır.
6) bitki besin elementlerini tanır.
7) bitki besin elementlerinin yarayışlılığını anlar.
8) bitki besin elementlerinin bitkiye sağladığı özelliklerini tanır.
9) makro besin elementlerini tanır.
10) mikro besin elementlerini tanır.
11) gübrelemenin nasıl yapıldığını öğrenir.
12) gübreleme yapılan bitkilerin durumları hakkında bilgi kazanır.
13) gübrelemenin önemini öğrenir.
14) gübreleme yapılacak zamanları öğrenir.
15) bitki beslemenin yararları hakkında bilgi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gübreleme tanımı, Gübrelemeye etki eden bitkisel faktörler (tek/çok yıllık, ıslah/yerli çeşit, kök sistemi, genetik yapısı) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
2 Gübrelemeye etki eden dış faktörler: Toprak (reaksiyonu, organik maddesi, Katyon değişim kapasitesi, besin maddesi kapsamı, kireç içeriği, tuzluluğu), Atmosfer (Sıcaklık, yağış, ışık), Ekonomi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
3 Gübreleme Yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
4 Gübreleme zamanı, temel gübreleme, başa gübreleme, başlangıç gübrelemesi, gübre kullanımı ve çevre. Gübrelerin sınıflandırılması, Organik gübreler, Ahır gübresi, -özellikleri, -faydaları, -içerikleri, içeriğine etki eden faktörler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
5 Ahır gübresinin olgunlaştırılması ve yöntemleri, saklanması, tarlada kullanım zamanı, -şekli, -miktarı, Yapay ahır gübresi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
6 Kompost, kent artıkları, kan tozu, deri tozu, boynuz ve tırnak tozu, guano, yeşil gübre, yeşil gübre bitkileri, yeşil gübre bitkilerinin yetiştirilmeleri ve yetiştirme sistemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
7 Yeşil gübrelemede sağlanacak organik madde ve azot miktarlarına etkili faktörler, yeşil gübrelemenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi, Biyogübre (Biyolojik gübre), Biyolojik gübrelerin sınıflandırılması, -uygulama yöntemleri, Biyolojik N fiksasyonu ve ilgili bakteri türleri, mikoriza mantarları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kimyasal gübreler, Dünyada ve ülkemizde kimyasal gübrelerin üretim- tüketim miktarları, ülkemizdeki gübre sektörü, üretim kuruluşları,üretilen gübre tipleri, Kimyasal gübreler ile ilgili genel bilgiler, Azotlu gübrelerin ham maddeleri, Nitrat azotlu gübreler (NaNO3, KNO3, CaNO3,) ve özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
10 monyum azotlu gübreler ((NH4)2SO4, NH4Cl, NH3 gazı), Nitrat ve amonyum azotlu gübreler ( NH4NO3, (NH4)2SO4.NH4NO3, CaNH4NO3), amidli gübreler (CaCN2, CO(NH2)2) ve özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Problem Çözme
Ödev
11 Azotlu gübrelerin kullanımında dikkat edilecek hususlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Fosforlu gübre kullanımında dikkat edilecek hususlar, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 Magnezyumlu gübreler ve özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
14 Mikro bitki besin element gübreleri (Fe, Cu, Zn, Mn, B), organik ve inorganik bileşikleri, özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Kompoze gübreler ve uygulamada avantaj/dezavantajları, Organo-mineral gübreler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar