DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma I BAT   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji, Böceklerde üreme ve gelişme, Tarımsal mücadeleye karar verme ölçütleri ile böceklerle savaşım hakkında temel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları ile farklılıkları, Böceklerin dış yapısı, Böceklerin iç organlarının yapısı ve işleyişi, Böceklerde üreme ve gelişme, Böcekler ile savaşım ve önemli böcek takımlarının sınıflandırılması hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklerin akraba sınıflardan ayıran özellikleri morfolojik olarak bilir
2) Böceklerin genel anatomisini bilir
3) Böceklerin fizyolojisi hakkında temel bilgileri bilir
4) Böceklerin üreme ve gelişmesini bilir
5) Böceklerle mücadeleye karar verme ölçütleri hakkında uygulamaya yönelik temel kavramları bilir
6) Böcekleri etkileyen ekolojik faktörleri bilir
7) Temel savaşım yöntemlerini bilir
8) Böcek takımları ile genel özelliklerini bilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleri ile birbirlerinden ayrımı, Hexapodaya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Böcek morfolojisi ve dış isketet İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Baş, Thorax, Abdomen ve uzantıları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Böcek Anatomisi ve Fizyolojisi: Kas, Sindirim ve boşaltım sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dolaşım, solunum ve üreme sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sinir sistemi ve duygu organları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Böceklerin üreme şekilleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Böcek ekolojisi (Temel kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tarımsal alanlarda zararlı olan Böcekler ile mücadelede bilinmesi gereken temel ölçütler ve Yasal Mücadele İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Böcekler ile Kültürel, Fiziksel ve Biyolojik mücadele (Temel Kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kimyasal mücadele ve Entegre Mücadele Kavramı (IPM) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem başından itibaren anlatılan konuları içeren ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar