DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MC   216 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bir öğretim elemanının danışmanlığı altında öğrencilerin bir araştırmayı planlaması, yürütmesi, sonuçlandırması ve bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde getirme becerilerini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Öğrencinin eğilimine göre araştırma konusunu belirlenmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denemenin yürütülmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve araştırmanın bir rapor halinde yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma becerisi kazanır
2) Mesleki bilgi ve becerilerini yaptığı çalışmada kullanabilme becerisini geliştirir.
3) planlama, değerlendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında çalışma yapılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 belirlenen konu hakkında araştırmanın toplanması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 önceki çalışmaların derlenmesi Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 yapılacak çalışmanın ana hatlarının belirlenmesi Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 materyal temini Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi
6 saha çalışmaları için ortam ayarlanması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
Ödev
7 çevre sahalarda yapılan yetiştiriciliklerin analizlerinin yapılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 yapılacak çalışmanın ekonomik öneminin araştırılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 saha ortamının ekolojik şartlarının araştırılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi
11 saha ortamının toprak yapısının araştırılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 yetiştiricilik yapılacak bitki materyallerin temini Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Beyin Fırtınası
Ödev
13 sulama sistemlerinin ayarlanması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 kültürel mücadele sistemlerinin başlatılması Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 yetiştirilen ürünün hasadı ve işleme teknikleri Literatür taraması ve denemenin yürütülmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Denme sonuçlarının rapor halinde yazılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar