DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Sulama BAT   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sulama, toprak-su-bitki-atmosfer ilişkilerive sulama yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın tanımı ve önemi, sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi, toprak-su-bitki atmosfer ilişkileri, sulama yönetimi, sulama yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama ve sulama ile ilgili temel kavramları tanır.
2) Toprak-su-bitki-atmosfer arasındaki ilişkileri kavrar.
3) Sulama yönetimini analiz eder.
4) Sulama yöntemleri ile ilgili gerekli bilgileri kullanır.
5) sulama suyunun kaynaklarını tanır.
6) sulama suyunun analizini öğrenir.
7) sulama sistemlerini tanır.
8) damla sulama sistemlerinin yararlarının öğrenir.
9) yüzeysel sulama sistemlerini tanır.
10) sulamanın önemini kavrar.
11) kaliteli suyu tanır.
12) bitki için yarayışlı su kavramını öğrenir.
13) faydalı suyu tanır.
14) sulama yöntemlerini öğrenir.
15) sulamada kullanılan alet ekipmanları tanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulamaya genel bakış ve temel kavramlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Sulama planlamasının temelleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Bitki su gereksinimini etkileyen iklim faktörleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Toprak özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Bitkiler tarafından suyun alınması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Su dengesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Toprak-Su-Bitki-İklim ilişkileri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bitki su gereksinimi ve sulamanın programlanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Su korunumu ve hasadı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Sulama yönetiminin ekonomisi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Sulama yöntemleri ve uygun sulama yönteminin seçilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Yüzey sulama yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Basınçlı sulama yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Mikro-sulama yöntemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar