DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik BAT   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bağıntı, fonksiyon, limit, süreklilik ve türev hakkında gerekli bilgileri öğreterek matematiksel bir alt yapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sayılar, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı, Türev ve Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçları kazanır.
2) Mühendislik problemlerine analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğini kazanır.
3) Matematiksel düşünceyi geliştirir ve kendi ifadeleriyle tanımlar.
4) Bireysel çalışabilme becerisi kazanır.
5) tarımda arz talep dengesini kurabilme yeteneği kazanır.
6) analitik düşünebilme yetisi kazanır.
7) tarımda yetiştirilen ürün kazancını kavrar.
8) ürünlerin istatistiki analizini kavrar.
9) fiyat oluşumunu öğrenir.
10) pazarlama kavramlarını öğrenir.
11) istatistiki verileri kolayca yorumlamayı öğrenir.
12) kar -zarar durumlarını anlar.
13) ekonomik zarar eğrisini tanır.
14) ekonomik kazanç eğrisini tanır.
15) bahçe tesisi yapılmasını öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
2 Bağıntı ve fonksiyonlar farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
3 Fonksiyonların özellikleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Fonksiyon türleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
5 Limit farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
6 Limitte belirsizlikler farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Süreklilik farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Türev Tanımı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
10 Türev alma kuralları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
11 Fonksiyonların türevleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
12 Türev teoremleri (Quiz) farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
14 Optimizasyon farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Eğri çizimleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar