DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknolojiye Giriş BAT   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, biyoteknoloji ile doku kültürü ilke ve kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Biyoteknoloji kavramı ve tarihsel gelişimi, bitki biyoteknolojisinde kullanılan doku ve hücre kültürü, rejenerasyon yöntemleri, kültür tipleri, kültür ortamları ve oluşturulmaları, protoplast füzyonu, haploidi ve dihaplizasyonu, somaklonal varyasyon, genetik mühendisliği ve tarımda uygulama alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) biyoteknoloji ile ilgili temel kavramları ve tarihsel gelişimi açıklar,
2) doku kültürü ile ilgili temel kavramları açıklar
3) bitki besi ortamı bileşenlerini tartışır.
4) bitki besi ortamı hazırlamanın prensiplerini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknoloji kavramı ve tarihsel gelişimi Sunum hazırlama
2 Doku, hücre kültürü ve kullanım alanları, totipotensinin doku kültüründeki önemi Sunum hazırlama
3 Kültüre alınmış hücre ve dokuların temel ihtiyaçları Sunum hazırlama
4 Kültür tipleri ve oluşturulmaları, bitki rejenerasyonu ve tipleri Sunum hazırlama
5 Doku, hücre kültürünün oluşturulması ve muhafazası Sunum hazırlama
6 Doku, hücre kültüründe bitki büyüme düzenleyicileri ve kullanılmasının temel prensipleri Sunum hazırlama
7 Doku, hücre kültüründe bitki büyüme düzenleyicileri ve kullanılmasının temel prensipleri Sunum hazırlama
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Doku kültürünün kullanım alanları, avantaj ve dez avantajları Sunum hazırlama
10 Meristem kültürü Sunum hazırlama
11 haploid doku kültürü Sunum hazırlama
12 Protoplast Kültürü somatik melezleme Sunum hazırlama
13 Embriyo Kültürü Sunum hazırlama
14 Organogenesis ve somatik embriyogenesis Sunum hazırlama
15 Hastalıksız Bitki Üretimi ile Mikroçoğaltım Sunum hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sorular hazırlama Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar