DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ilıman iklim meyveleri I BAT   219 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ılıman iklim meyve türleri içine giren yumuşak çekirdekli (elma, armut, ayva, yeni dünya, Trabzon hurması) ve sert kabuklu (ceviz, fındık, Antep fıstığı, kestane, badem) meyve türlerinin, morfolojik ve fizyolojik karakterlerini ekolojik isteklerini, üreme biyolojisi ve üretim tekniklerini tanıyarak bu meyve türlerinin yetiştiriciliği ile ilgili projeleri yapılabilmesini, ıslah ve araştırma ile yeni çeşitlerin ortaya çıkarılmasını, yeni tekniklerle daha verimli tesislerin kurulmasını sağlayabilmesini, bu meyve türleri ile ilgili girdilerin neler olabileceğini ve karlı üretim sağlayabilme yöntemlerini uygulamayabilmesini sağlamaktır..
Dersin İçeriği
Yumuşak çekirdekli meyvelerden elma, armut, ayva ile sert kabuklu meyvelerden ceviz, fındık, antepfıstığı, badem ve kestanenin morfolojik, biyolojik özellikleri ile yetiştirme tekniği incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sert kabuklu ve yumuşak çekirdekli meyvelerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik isteklerini tanır.
2) Bu meyve türlerinin üreme biyolojilerini ve verimlilik özelliklerini analiz eder.
3) Bu meyve türlerini tanır.
4) Bu meyve türlerinde yeni çeşitlerin elde edilmesini analiz eder.
5) Üstün verim ve kalitede ürün alınabilecek bahçelerin projelendirir ve bunları anlar.
6) ılıman iklim meyvelerini tanır.
7) elma bitkisinin özelliklerini öğrenir.
8) elma bitkisini tanır.
9) armut bitkisinin bitkisel özelliklerini tanımlar.
10) ayva bitkisinin bitkisel özelliklerini öğrenir.
11) fındık bitkisinin bitkisel özelliklerini öğrenir.
12) antep fıstığının bitkisinin bitkisel özelliklerini öğrenir.
13) kestane bitkisinin bitkisel özelliklerini tanır.
14) yumuşak çekirdekli meyvelerin bitkisel özelliklerini tanır.
15) sert kabuklu meyve türlerinin bitkisel özelliklerini öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma. Elmanın bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Elmanın döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Armutun bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Armutun döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Ayvanın bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Yeni dünya ve Trabzon hurmasının bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
7 çilek bitkisinin bitki sistematiğindeki yeri, yetiştirme koşulları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Fındığın bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Fındığın döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Antep fıstığının bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
12 Antep fıstığının döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
13 Kestanenin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bademin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
15 Bademin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Genel değerlendirme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar