DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve mücadelesi BAT   221 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz meyve ve bağ yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik meyve gruplarında önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Meyve ve bağ (Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları) alanlarındaki zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi resim ve figürlerle destekli power point sunusu olarak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve zararlılarını tanır
2) Meyve zararlılarının biyolojilerini bilir.
3) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak kültürel önlemleri bilir.
4) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak kimyasal savaşı bilir.
5) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak biyolojik savaş yöntemini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TURUNÇGİL ZARARLILARI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
2 PORTAKAL VE LİMON ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 MANDARİN ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 YENİDÜNYA MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması
6 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI, ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması
11 KİRAZ MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
12 SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 CEVİZ VE BADEM MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
14 SEBZE ZARARLILARI (Devam) ve ev ödevleri sunularının sunulması Ders notundaki ilgili konuların okunması
15 DOMATES ZARARLILARI (Devam) ve ev ödevleri sunularının sunulması Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar