DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik OT   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım ve organik tarımda biyolojik çeşitliliğin öneminin öğretilmesi
Dersin İçeriği
İklim değişimi ve küresel bitkisel verimliliğe bir bakış, sera gazları emisyonuna tarımın katkısı, iklim değişimine bazı ürün ekosistemlerinin tepkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim değişiminin biyoçeşitliliğe etkisini bilir
2) sera gazları emisyonunun tarıma katkısını bilir
3) iklim değişimine bazı ürün ekosistemlerinin tepkilerini bilir
4) bitkisel verimliliğe bakışı kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)