DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi OT   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların tanımlanması, işleyiş mekanizmaları ve etkili faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Ders bitkilerde metabolizma fizyolojisi ve büyüme ve gelişme fizyolojisi konularını kapsamaktadır. Metabolizma Fizyolojisi kapsamında bitki-su ilişkileri, bitki besin elementlerinin fonksiyonları ve alınması, fotosentez, solunum ve azot metabolizması gibi konular işlenecektir. Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi kapsamında ise bitkilerde büyüme ve gelişme, hareket fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri, büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar ve stres fizyolojisi konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bitkilerde temel fizyolojik olayların nasıl ve niçin meydana geldiğini ve olaylar arasındaki ilişkileri tanımlar.
2) Bitkinin çevreyle olan ilişkilerini daha iyi anlaşılması
3) bitkideki fizyolojik olayların anlaşılması ile tarımsal üretimle ilişkilendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisinin tanımı, temel ilkeleri ve tarımsal açıdan önemi Sunum hazırlama
2 Bitki-su ilişkileri (suyun alınım mekanizması, su alınımında etkili faktörler) Sunum hazırlama
3 Bitki-su ilişkileri (transpirasyonun tanımı ve mekanizması,önemi, transpirasyonda etkili faktörler) Sunum hazırlama
4 Bitkilerde köklerin oluşumu,kök yapıları ve görevleri, Besin elementlerinin alınması ve taşınması, Bitki besin elementlerinin tanıtımı ve fonksiyonları Sunum hazırlama
5 Fotosentezin tanımı ve önemi, Fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, Fotosentezde meydana gelen tepkimeler Sunum hazırlama
6 Fotosentezi etkileyen etmenler, Fotosentez ürünlerinin paylaşımı ve taşınması, Nişasta ve şeker sentezi Sunum hazırlama
7 Fotosentezi etkileyen etmenler, Fotosentez ürünlerinin paylaşımı ve taşınması, Nişasta ve şeker sentezi Sunum hazırlama
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Solunumun tanımı ve önemi, Solunumun mekanizması ve etkileyen etmenler Sunum hazırlama
10 Azot metabolizması Sunum hazırlama
11 Bitkilerde büyüme ve gelişme Sunum hazırlama
12 bitkilerde hareket fizyolojisi (tropizma ve nastiler) Sunum hazırlama
13 Bitki büyüme düzenleyiciler Sunum hazırlama
14 Büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar (çimlenme, dormansi, fotoperyodizm, vernalizasyon, çiçeklenme, meyve tutumu, dökümler, vb) Sunum hazırlama
15 Bitkilerde abiyotik stres faktörleri ve etkileri Sunum hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar