DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik OT   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım ve organik tarımda biyolojik çeşitliliğin öneminin öğretilmesi
Dersin İçeriği
İklim değişimi ve küresel bitkisel verimliliğe bir bakış, sera gazları emisyonuna tarımın katkısı, iklim değişimine bazı ürün ekosistemlerinin tepkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim değişiminin biyoçeşitliliğe etkisini bilir
2) sera gazları emisyonunun tarıma katkısını bilir
3) iklim değişimine bazı ürün ekosistemlerinin tepkilerini bilir
4) bitkisel verimliliğe bakışı kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım ve biyoçeşitliliğe giriş Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Biyolojik çeşitliliğin organik tarım ile ilişkisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Biyolojik çeşitliliğin ekonomik değeri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Biyolojik çeşitliliğin organik tarımda ekolojik işlevleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
5 Biyolojik çeşitliliğin agroekosistemde etkileri ve önemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Biyolojik çeşitliliğin agroekosistemde etkileri ve önemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
7 Biyolojik çeşitliliğin organik tarıma katkısı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Biyolojik çeşitliliğin organik tarıma katkısı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Organik tarımda tohumculuk ve biyoçeşitlilik Ders notundaki ilgili konular Anlatım
11 Organik tarımda tohumculuk ve biyoçeşitlilik Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Biyolojik çeşitliliğin korunmasında temel ilkeler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Biyolojik çeşitliliğin korunmasında temel ilkeler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
14 Tür ve habitat korunmasında temel ilkeler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
15 Tür ve habitat korunmasında temel ilkeler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final sınavı Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar