DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Entegre Çiftlik Yönetimi OT   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrenciye yönetim kavramını ve yönetimin fonksiyonlarını organik tarımda entegre çiftlik kavramıyla bağlantılı şekilde aktarabilmektir.
Dersin İçeriği
Tarım işletmelerinin ekonomik faaliyet sonuçları, başarı ölçütleri; İşletme bazında analiz; Üretim dallarının analizi (brüt marj ve tam maliyet analizi), Tarımsal işletme planlaması için gerekli veriler, Tarımsal işletme planlamasının temel ilkeleri ve yöntemleri, Kısmi bütçeleme Tam bütçeleme, Program planlama ve Doğrusal planlama yöntemiyle tarım işletmelerinin planlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetimi tanımlar, ilkelerini sıralar.
2) Yöneticiyi tanımlar,özelliklerini sıralar.
3) Entegre çiftlik kavramının temel unsurlarını kavrar.
4) Entegre çiftlik işletmesinin üretim şeklini, yöntemini belirler.
5) Çiftlik yönetiminde planlama yapar, yapılan plan dahilinde üretim yapabilme ve ürünü değerlendirebilme sürecini öğrenir.
6) İşletme analizi yaparak çiftlik işletmesinde kar-zarar hesabı yapabilme ve üretilen ürünü gelire dönüştürmek için piyasa sistemini kavrar, Pazar koşullarını takip eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik Yönetimi Kavramı ve Önemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Yönetim ve yönetim fonksiyonları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Çiftlik yönetiminin temel ilkeleri: Azalan verim ilkesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 İkame ilkeleri, girdilerin ikamesi, ürünlerin ikamesi, Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Kar maksimizasyonu, fırsat maliyeti, eşit marjinal gelirler kanunu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Çiftlik işletme analizi: İşletme analizinin amacı ve kapsamı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Çiftlik işletme analizi: Envanter, değerlendirme, amortisman, gayrisafi üretim değeri kavramları ve uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çiftlik işletme analizi: İşletme masrafları, kar-zarar hesabı, tarımsal gelir, saf hasıla, nakdi gelir, bilanço analizi, tüm işletme analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Çiftlik planlaması: Planlamanın önemi, planlamanın gerekliliği Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Çiftlik planlamasında Planlama Verileri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Çiftlik planlamasında Planlama Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 İşletme organizasyonuna etkili olan faktörler ve planlamada kullanılan veriler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 İşletme planlaması yöntemleri I Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 İşletme planlaması yöntemleri II Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar