DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MC   213 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; dört yılda edindikleri tüm donanımları sayesinde literatür taramayı ve mesleğe uygun olarak belirledikleri bir konuda bilimsel araştırma yapmalarını ve bunu mezuniyet tezi haline getirmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği
Mesleğe katkı sağlayacak bir konuda problemin belirlenmesi (literatür tarama-okuma)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğe katkı sağlayacak bir konuda literatür tarayarak, araştırma önerisi hazırlayabilme
2) Gereç-yöntem kısmını oluşturabilme
3) Veri toplayabilme
4) Analizler sonucunda çıkan bulguları literatürle destekleyerek Bulgular ve Tartışma bölümlerini oluşturabilme
5) Sonuç ve öneriler geliştirebilme
6) Mezuniyet çalışması halinde sunabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanımı, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Literatür tarama-konu belirleme kütüphane çalışması Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Grup Çalışması
3 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - Kütüphanede yayın araştırma Literatür tarama tekrarı Grup Çalışması
4 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - İnternette doğru kaynağa ulaşım (The Cochrane Library , SSCI, Pub-Med, Türkçe Medlein vb) Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - Kütüphanede yayın araştırma tekrarı Grup Çalışması
5 Gerekli yayın ve araştırmacılara ulaşılarak izinlerin alınması İnternette doğru kaynağa ulaşım (The Cochrane Library , SSCI, Pub-Med, Türkçe Medlein vb) tekrarı Grup Çalışması
6 Araştırmanın planlanması (Problemin tanımı, önemi) Gerekli yayın ve araştırmacılara ulaşılarak izinlerin alınması tekrarı Grup Çalışması
7 Araştırmanın planlanması (hipotezlerin kurulması, sınırlılıkların belirlenmesi, veri toplama) Araştırmanın planlanması (Problemin tanımı, önemi) tekrarı Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınav düzeni Yazılı Sınav
9 Araştırmanın yapılacağı kurum/bölge/sahanın belirlenmesi Araştırmanın planlanması (hipotezlerin kurulması, sınırlılıkların belirlenmesi, veri toplama) tekrarı Grup Çalışması
10 Verilerin toplanması Araştırmanın yapılacağı kurum/bölge/sahanın belirlenmesi tekrarı Grup Çalışması
11 Uygun analizlerin yapılarak Bulguların oluşturulması Verilerin toplanması tekrarı Grup Çalışması
12 Tartışma, sonuç ve önerilerin oluşturulması Uygun analizlerin yapılarak Bulguların oluşturulması tekrarı Grup Çalışması
13 Kaynakların yazılarak mezuniyet çalışmasının tamamlanması Tartışma, sonuç ve önerilerin oluşturulması tekrarı Grup Çalışması
14 Mezuniyet çalışmasının sunulması Kaynakların yazılarak mezuniyet çalışmasının tamamlanması tekrarı Grup Çalışması
15 Mezuniyet çalışmasının sunulması Veri ve aşama değerlendirme tekrarı Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar