DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Hastalıklar ve Mücadelesi OT   204 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik Üretimde sorun olan Hastalık etmenlerinin tanınması ve mücadelesi
Dersin İçeriği
Bitki Hastalıkları, Ürün grupları ve Mücadeleler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanır,
3) Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer
4) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
5) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar
6) Kimyasal savaş yönteminin sınırlı kullanılması gerektiği durumları bilir
7) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8) Bitki Koruma alanında hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhisi
9) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar
10) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir
11) Genelde Ziraat Teknikerliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
12) Organik Bağ hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
13) Organik Turunçgil hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
14) Organik Sebze hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
15) Organik Meyve hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik Tarım ve Bitki Koruma İlişkileri Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Elma, Armut, Ayva) Organik Tarım ve Bitki Koruma İlişkileri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kiraz, Vişne, Kayısı, Erik) Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Elma, Armut, Ayva) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Şeftali, Nektarin) Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kiraz, Vişne, Kayısı, Erik) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Sert Kabuklu Meyve Hastalıkları (Ceviz, Badem, Fındık, Kestane, Antepfıstığı) Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Şeftali, Nektarin) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Turunçgil Hastalıkları Sert Kabuklu Meyve Hastalıkları (Ceviz, Badem, Fındık, Kestane, Antepfıstığı) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Bağ Hastalıkları Turunçgil Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Yazılı Sınav
9 Domates, Biber ve Patlıcan Hastalıkları Bağ Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Kışlık Sebze Hastalıkları Domates, Biber ve Patlıcan Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Kabakgil Hastalıkları Kışlık Sebze Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Sera Hastalık İlişkileri Kabakgil Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 PatatesHastalıkları Sera Hastalık İlişkileri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Tahıl hastalıkları PatatesHastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Üzümsü Meyve Hastalıkları Tahıl hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar