DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik OT   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki hücresi ve organellerin tanıtılması. Bitkisel dokuların ve organların görevleri hakkında genel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Bitki Hücresi, Plastitler ve Selüloz Çeper Yapısı, Organeller, Ergastik Maddeler, Hücreler arası Geçitler ve Plazmodezma, Hücreler arası Boşluklar, Bitkisel Dokular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bitki hücresini ve özelliklerini tanımlar,
2) bitkide bulunan organların (kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyva) özelliklerini açıklar,
3) bitkide bulunan dokuların özelliklerini sıralar,
4) bitki organlarının işlevlerini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler; Genel Botanikte kullanılan bazı tanımlar Sunum hazırlama Anlatım
2 Bitki Hücresi,Plastitler ve Selüloz Çeper Yapısı Sunum hazırlama Anlatım
3 Organeller  Sunum hazırlama Anlatım
4 Organeller Sunum hazırlama Anlatım
5 Ergastik Maddeler  Sunum hazırlama Anlatım
6 Hücreler arası Geçitler ve Plazmodezma  Sunum hazırlama Anlatım
7 Hücreler arası Boşluklar  Sunum hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Bitkisel Dokular Sunum hazırlama Anlatım
10 Bitkisel Dokular Sunum hazırlama Anlatım
11 vegetatif ve generatif organlar, kök Sunum hazırlama
12 gövde ve özellikleri Sunum hazırlama Anlatım
13 yaprak ve çiçek Sunum hazırlama Anlatım
14 yaprak ve çiçek Sunum hazırlama Anlatım
15 meyve Sunum hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar