DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımın Genel Prensipleri OT   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekosistemin genel hatları, organik ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevreyle dost tarım teknikleri, bitki, üretici ve tüketici üçgenindeki etkileşimleri ve Türkiyedeki organik tarım mevzuatı ile ilgili bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Organik ve sürdürülebilir tarımın temel ilke kavramları, Organik Tarımda Toprak Verimliliği, Organik Tarımda Ekim Nöbeti, Organik Tarımda Bitki Korumanın Genel İlkeleri, Organik Tarımda Biyolojik Savaş ve, Proje Hazırlama ve Yönetim,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacı öğrenilebilir.
2) Organik tarım ile konvansiyonel tarım arasındaki farkları tanımlar
3) Organik tarımın genel prensipleri ve uygulama şekillerini açıklar
4) Organik tarımda kullanılan mücadele yöntemleri hakkında bilgi verir
5) Organik tarım yönetmeliğinin içeriği hakkında bilgi sahibi verebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve ekolojik tarımda kullanılan bazı kavramlar İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekosistemde besin ve enerji döngüsü İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Niçin ekolojik tarım İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ekolojik tarımın ilkeleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ekolojik tarım İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ekolojik tarımla konvansiyonel tarım arasındaki farklılıklar İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ekolojik sebze yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Ekolojik meyve yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ekolojik tarla bitkileri yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ekolojik tarım mevzuatı İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ekolojik tarımda kontrol ve sertifikasyon İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ekolojik tarımda bahçe ürünlerinin paketlenmesi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ekolojik tarımda bahçe ürünlerinin depolanması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Organik Tarımda bitki koruma İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar