DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji OT   107 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.
Dersin İçeriği
Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal Ekolojiyi tanır.
2) Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri tanımlar.
3) Konvansiyonel üretim sistemi ile alternatif üretim sistemlerini analiz eder.
4) Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda kendini ifade eder.
5) Atmosferi tanır.
6) İlkim bilgisini öğrenir.
7) Sıcaklığın önemini kavrar.
8) Bitkiler için yarayışlı suyu öğrenir.
9) Rüzgarın bitkilere olan yararlarının ve zararlarını öğrenir.
10) Su kaynaklarımızı öğrenir.
11) Nemin önemini kavrar.
12) Işığın bitkiler üzerinde ki etkilerini öğrenir.
13) Suyun tarıma olan faydalarının öğrenir.
14) Toprağın önemini kavrar.
15) Toprak tiplerini analiz eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 tarımsal ekolojinin tanımı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Ekolojik tanım ve kavramlar farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Ekosistem kavramı ve agroekosistemler farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Çevresel faktörler ve stres kavramı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
5 İklim-tarım ilişkisi, iklim grupları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkiler, iYağışlar, kuraklık farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tarım-toprak ilişkisi, toprak faktörleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Toprak verimliliği, erozyon farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Solunum farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Konvansiyonel tarım sistemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
14 alternatif tarım sistemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
15 işlenen konuların değerlendirmesi ve öğrenci görüşleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar