DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Besleme OT   108 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemlerini öğretmek ve farklı yem türleri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Tek ve çok mideli hayvanlarda sindirim sistemleri, kaba ve yoğun yemler, çiftlik hayvanları beslenmesine giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarına ait sindirim sistemlerini tanır
2) Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem türlerini öğrenir
3) Çiftlik hayvanları besleme esaslarını bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemi tipleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
2 Yemlerin sınıflandırılması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
3 Balkagil yem bitkileri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
4 Buğdaygil yem bitkileri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
5 Yoğun yemler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
6 Karma yem üretimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
7 Yem katkı maddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
8 Ara sınav
9 Sindirim sistemi ve besleme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
10 Besin maddeleri ve metabolizma Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
11 Karbonhidratlar ve metabolizması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
12 Proteinler ve metabolizmaları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
13 Yağlar ve metabolizmaları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
14 Vitaminler ve metabolizmaları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
15 Mineraller ve metabolizmaları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar
16-17 Yarı yıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar