DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma II OT   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki koruma, Hastalık, Fitopatoloji, Etioloji, Epidemiyoloji, Hastalık Yönetimi ve Mücadele gibi temelllerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bitki Korumaya giriş ve temel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki Koruma nedir
2) Bitki Koruma neden gereklidir
3) Bitkide zararlı mikroorganizmalara karşı oluşan dayanıklılıkta yapısal ve biyokimyasal tepkileri kavrayabilme
4) Bitkilerde oluşan hastalıkların ekolojik sistem içerisindeki durumunu değerlendirebilme
5) Bitki hastalıkları bilimi (Fitopatoloji) içerisinde hastalıklarla savaşım konusunda temel kavramları karşılaştırma ve analiz etme
6) Fitopatoloji de yer alan genel bilgileri kavramayı sağlayabilme
7) Hastalıkların bitkisel üretimdeki ekonomik önemini kavrayabilme
8) Hastalığa neden olan cansız ve canlı öğelerin tanımlamasını yapabilme ve bunları sınıflandırarak kategorize edebilme
9) Hastalık oluşumunda rol alan önemli mikrobiyal kaynaklı kimyasal maddeleri tanımlayabilme
10) Mikroorganizma temelli maddelerin bitkide oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki kurabilme
11) Genel Anlamda hastalıkla mücadele
12) Mücadele Yöntemleri
13) Kültürel ve Biyolojik mücadele
14) Yasal yada Devlet mücadelesi
15) Bioteknik, Fiziksel ve Kimyasal mücadele


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Koruma nedir. Konular Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Hastalık, Fitopatoloji, Kavramlar Bitki Koruma nedir tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Etiyoloji, Simptomoloji Fitopatoloji tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Hastalıklar ve Ekonomik önemleri Etiyoloji, Simptomoloji tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Hastalıklar ve Ekonomik önemleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Patojenin enfeksiyonu, çoğalması ve epidemi koşulları Bitki Hastalıkları Fizyolojisi tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Virüs ve virüs benzeri hastalıklar, bitkilerde oluşturduğu beliritler, zarar şekilleri Patojenin enfeksiyonu, çoğalması ve epidemi koşulları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Yazılı Sınav
9 Funguslar, morfolojisi, üremesi, bitkilerde oluşturmuş olduğu zarar şekilleri Virüs ve virüs benzeri hastalıklar tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Bakteriler, morfolojisi, üremesi, bitkilerde oluşturmuş olduğu zarar şekilleri Funguslar tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Bitki Korumada Mücadele yöntemleri Bakteriler tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Bitki Hastalık Yönetimi Bitki Korumada Mücadele yöntemleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Yabancı Otlar Bitki Hastalık Yönetimi tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Yabancı otlarla Mücadele yöntemleri Yabancı Otlar tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Abiyotik hastalıklar ve Çevre Yabancı otlarla Mücadele yöntemleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar