DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri OT   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı iklim bölgelerine uygun tarla bitkileri ve yetiştiriciliği
2) Pazar ekonomisine uygun tarla ürünü elde edilmesi.
3) Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanır.
4) Farklı ekolojik koşullar için bitki türü veya çeşit önerebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Serin iklim tahıllarında büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özellikleri ve yetiştirme tekniklerinin anlatımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, adaptasyon istekleri ve ekonomik önemi, Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin ve yetiştirme teknikleri büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özelliklerinin anlatımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Lif bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yağ bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nişasta ve şeker bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Tıbbi ve aromatik bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yarıyıl sınavı Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Tütün ve keyf bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yemeklik Tane baklagillerin Ekonomik Önemi, Sistematiği. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Baklagil yembitkilerinin önemi, sistamatiği,bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Buğdaygil yembitkilerinin önemi, sistamatiği, bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar