DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Bitki Koruma Uygulamaları OT   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, organik (Ekolojik) tarımda bitki koruma ilke ve yöntemlerinin genel esasları, yasal mevzuat ve sertifikasyonu ile organik ürünlerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan ekolojik bitki koruma yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Organik tarım nedir, nerede nezaman uygulanmalaıdır, oraganik tarımda karşılaşılan bitki koruma problmeleri ve çözümleri nelerdir, ve bunların arazi şartlarında uygulamaları dersin ana içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik Tarımda Bitki Koruma konusunda temel bilgileri, yasal mevzuatı ve sertifikasyonu açıklar
2) Ekolojik tarımda ön plana çıkan bitki hastalıkları ve zararlıları açıklayabilir
3) Organik tarımda bitki korumadaki tarımsal savaş yöntemlerini kendi ifadeleri ile açıklar
4) Kimyasalların yerine kullanılabilecek alternatif savaşım yöntemlerini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım sistemleri ve nerede nezamn niçin Organik tarımın Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Organik tarımın tanımı, amaçları ve Türkiye ile Dünyadaki durumu ve diğer tarım sistemleri ile karşılaştırma Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Organik tarım sistemine geçiş kuralları ve organik tarım alanında olması gereken özellikler Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Organik tarımda bitki deseni Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 zararlı etmenler açısından önemi Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Organik tarımda uygulanacak tarımsal işlemlerden sulamanın zararlı etmenler arasındaki ilişki Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Organik tarımda uygulanacak tarımsal işlemlerden gübreleme, toprak işleme yöntemleriyle zararlı etmenler arasındaki ilişki Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ARA SINAV Ara sınava kadar görülen konularla ilgili yazılı Yazılı Sınav
10 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri I Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri II Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri III Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler I Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler II, Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler III, Önerilen kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar görülen konularla ilgili yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar