DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği OT   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım üretim sisteminde organik tarla bitkileri yetiştirmenin metodlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla bitkilerini tanır ve kavrar.
2) Tarla bitkileri üretim sistemlerini tanır.
3) Üretimde ortaya çıkabilecek üretim sorunlara çözümler üretebilir
4) Farklı ekolojik koşullar için bitki türü veya çeşit önerebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarıma giriş Kaynak okumak Anlatım
2 Organik tarımın ekonomik önemi Kaynak okumak Anlatım
3 Organik tarımın ilkeleri Kaynak okumak Anlatım
4 Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon Kaynak okumak Anlatım
5 Organik tarıma başlama esasları Kaynak okumak Anlatım
6 Organik üretim sistemleri Kaynak okumak Anlatım
7 Tarla bitkileri üretim sistemleri ve ekim nöbeti Kaynak okumak
8 Organik tahıl üretim esasları Kaynak okumak Anlatım
9 ara sınav Kaynak okumak Yazılı Sınav
10 Organik yumrulu tarla bitkileri üretimi Kaynak okumak Anlatım
11 Organik yağ bitkileri üretimi Kaynak okumak Anlatım
12 Organik baklagil üretimi Kaynak okumak Anlatım
13 Organik yem bitkileri üretimi Kaynak okumak Anlatım
14 Organik lif bitkileri üretimi Kaynak okumak Anlatım
15 Organik tıbbi ve aromatik bitki üretimi Kaynak okumak Anlatım
16-17 Final sınavı Kaynak okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar