DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MC   214 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bir öğretim elemanının danışmanlığı altında öğrencilerin bir araştırmayı planlaması, yürütmesi, sonuçlandırması ve bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde getirme becerilerini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Öğrencinin eğilimine göre araştırma konusunu belirlenmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denemenin yürütülmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve araştırmanın bir rapor halinde yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma, planlama becerisi kazanır
2) Mesleki bilgi ve becerilerini yaptığı çalışmada kullanabilme becerisini geliştirir
3) değerlendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MEZUNİYET ÖDEVLERİNİN VERİLMESİ denemenin kurulması Soru-Cevap
Tartışma
2 Literatür taraması denemenin kurulması Soru-Cevap
Tartışma
3 Araştırma yapılması denemenin kurulması Bireysel Çalışma
4 denemenin kurulması denemenin kurulması Bireysel Çalışma
5 denemenin kontrol edilmesi denemenin kurulması Bireysel Çalışma
6 denemenin yürütülmesi denemenin kurulması Bireysel Çalışma
7 denemeye devam edilmesi denemenin kurulması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav denemenin kurulması Bireysel Çalışma
9 araştırma sonuçları denemenin kurulması Bireysel Çalışma
10 denemenin kontrolü denemenin kurulması Bireysel Çalışma
11 denemenin sökülmesi denemenin kurulması Bireysel Çalışma
12 deneme değerlendirme denemenin kurulması Bireysel Çalışma
13 sonuçların değerlendirilmesi denemenin kurulması Bireysel Çalışma
14 mezuniyet tezi hazırlama ve yazma denemenin kurulması Bireysel Çalışma
15 tez basımı ve teslim edilmesi yazılı rapor Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı rapor Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar