DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Hayvansal Üretim OT   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik hayvansal üretimin esaslarını öğretmek, organik hayvansal üretimi düzenleyen yönetmelikleri öğretmek
Dersin İçeriği
Organik hayvansal üretimin esasları, Türkiye'de organik hayvansal üretim yönetmelikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın esaslarını öğrenir
2) Organik hayvansal üretimi öğrenir
3) Organik üretimi düzenleyen yönetmelikleri bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
2 Organik tarımda kontrol mekanizması Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
3 Organik tarıma başlama esasları Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
4 Organik hayvansal üretime giriş Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
5 Yönetmelikler Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
6 Hayvansal üretimde organik tarım Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
7 Organik Kanatlı Üretimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Organik Sığır Yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
10 Organik Koyun Yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
11 Organik Üretimde kullanılabilen yem hammaddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
12 Organik Üretimde kullanılabilen yem katkıları Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
13 Organik üretimde genel sağlık koruma önlemleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
14 Organik Yem Üretimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
15 Organik pazarlama stratejileri Öğretim elemanı tarafından önerilen kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar