DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım Ürün. İşletmesi ve Gıda Güven. OT   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve meyvelerin insan beslenmesinde önemine, işlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerininbileşimi, insan beslenmesindeki önemi, bozulma nedenleri, değerlendirme yöntemleri; fermantasyon, konserve, koyulaştırma, kurutma, meyve suyu, şeker içeriğinin arttırma ve dondurma metotlarının prensipleri ve uygulamada kullanılan alet ve cihazlar, metodlarla ilgili GMT hükümleri ve TSE standartları, saklama prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinin bileşimini bilir
2) değerlendirme yöntemlerini bilir
3) Fermantasyon metotlarını,Konserve metotlarını bilir
4) Koyulaştırma metotlarını ve Kurutma metotlarını bilir
5) İşlenmiş ürünlerin saklama prensiplerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe ürünlerinin bileşimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Bahçe ürünlerinin bileşimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 İnsan beslenmesindeki önemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Bozulma nedenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
5 Değerlendirme yöntemleri; fermantasyon Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Konserve Ders notundaki ilgili konular Anlatım
7 Koyulaştırma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Kurutma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
10 Meyve suyu Ders notundaki ilgili konular Anlatım
11 Şeker içeriğinin arttırma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Dondurma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Metotların prensipleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
14 Uygulamada kullanılan alet ve cihazlar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
15 Metodlarla ilgili GMT hükümleri ve TSE standartları,İşlenmiş ürünleri saklama prensipleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar